Marta Szeszycka

mgr Marta Szeszycka Absolwentka studiów licencjackich w WGS MILENIUM (edukacja elementarna z terapią pedagogiczną), studiów magisterskich: pedagogika wczesnoszkolna, na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, podyplomowych...

Czytaj dalej >>

Anna Socha

Anna Socha specjalista w zakresie promocji zdrowia, arteterapii i oligofrenopedagogiki. W przedszkolu stwarza atmosferę zrozumienia i ciepła, wpływając tym samym na wysoki standard funkcjonowania placówki....

Czytaj dalej >>

Pasja

Pasja do nauczania, którą realizujemy przez: pracę w oparciu o zasoby dziecka, łączenie różnych metod i programów edukacyjnych, wdrażanie innowacyjnych koncepcji, tworzenie autorskich projektów edukacyjnych, włączanie multimediów w proces dydaktyczny,...

Czytaj dalej >>

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność, którą realizujemy przez: prowadzenie poszerzonej obserwacji dzieci z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi diagnostycznych, ewaluację pracy nauczycieli i planowanie priorytetów pracy na następny rok szkolny, udział w cyklicznych radach szkoleniowych,...

Czytaj dalej >>

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo, które realizujemy przez: wieloetapowy nadzór pedagogiczny (dyrektor pedagogiczny i  dyrektor przedszkola), zapewnienie stałej opieki terapeuty, logopedy i innych specjalistów, współpracę ze specjalistycznymi placówkami zewnętrznymi, superwizowanie...

Czytaj dalej >>

Szacunek

Szacunek, który realizujemy przez: docenianie różnorodności i indywidualność, edukację dzieci – jak szczerze mówić o potrzebach, rozwijanie empatii i naukę rozpoznawania emocji, ograniczanie warunkowania (kary i nagrody), w tym...

Czytaj dalej >>