Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo, które realizujemy przez:

  • wieloetapowy nadzór pedagogiczny (dyrektor pedagogiczny i  dyrektor przedszkola),
  • zapewnienie stałej opieki terapeuty, logopedy i innych specjalistów,
  • współpracę ze specjalistycznymi placówkami zewnętrznymi,
  • superwizowanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • organizowanie spotkań i wykładów ze specjalistami dla Rodziców,
  • stosowanie zasad zdrowego żywienia i dbałość o dobór dostawców,
  • dostosowywanie diet do indywidualnych potrzeb dziecka,
  • posiadaną infrastrukturę nieruchomości – nowoczesne i przestronne wnętrza, własny plac zabaw.