Marta Szeszycka

mgr Marta Szeszycka Absolwentka studiów licencjackich w WGS MILENIUM (edukacja elementarna z terapią pedagogiczną), studiów magisterskich: pedagogika wczesnoszkolna, na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, podyplomowych...

Czytaj dalej >>

Anna Socha

Anna Socha specjalista w zakresie promocji zdrowia, arteterapii i oligofrenopedagogiki. W przedszkolu stwarza atmosferę zrozumienia i ciepła, wpływając tym samym na wysoki standard funkcjonowania placówki....

Czytaj dalej >>