Oferta

Prywatne Przedszkole Kajtuś funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy w godzinach od 6.30 do 16.30. W okresie wakacji letnich i ferii zimowych godziny otwarcia od 7.00 do 16.00.

Naszym maluszkom oferujemy:

I. Zajęcia dydaktyczne codzienne w tym:

1. Zajęcia dydaktyczne według programu wychowania przedszkolnego
2. Ćwiczenia i zabawy stymulacji rozwoju mowy
3. Zabawy muzyczno ruchowe
4. Zajęcia muzyczno-plastycznie
5. Bajkoterapia
6. Podróże przyrodnicze
7. Techniki relaksacyjne
8. Wyjścia, spacery w okolicy przedszkola
9. Zabawy na przedszkolnym placu zabaw
10. Zajęcia dramowe
11. Zabawy integracyjne
12. Zabawy i ćwiczenia prowadzone metodą W. Sherborne
13. Wykorzystywanie metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz
14. Udział‚ w projektach i konkursach edukacyjnych
15. Zajęcia adaptacyjne dla nowych dzieci i rodziców, w miłej, rodzinnej atmosferze.

II. Zajęcia otwarte z rodzicami według zainteresowań, potrzeb, pomysłów dzieci i/lub rodziców (w każdej grupie wiekowej)

III. Zajęcia z języków obcych:

1. Zajęcia z języka angielskiego prowadzone 3 razy w tygodniu, w małych grupach,

IV. Zajęcia wspomagające rozwój psychofizyczny:

1. Zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej raz w tygodniu (poza tym wychowawcy prowadzą w grupach zajęcia wpływające na prawidłową postawę ciała, ćwiczenia stóp itp.),
2. Cykliczne spotkania ze sztuką (muzyka, taniec, teatr, aktorzy, przedstawienia w plenerze),
4. Zajęcia ogólnorozwojowe z psychologiem dziecięcym,
5. Wizyty w teatrze, kinie,
6. Dogoterapia dla dzieci z SPE (Specjalne Potrzeby Edukacyjne),
7. Wycieczki tematyczno – poznawcze.

V. Uroczystości, święta, imprezy

1. Dzień Pidżamowca
2. Dzień Chłopca
3. Dzień pieczonego ziemniaka
4. Pasowanie na przedszkolaka
5. Dzień Edukacji Narodowej
6. Halloween/ Bal Wszystkich Świętych
7. Andrzejki
8. Mikołajki
9. Jasełka
10. Spotkanie z gwiazdorem
11. Dzień Babci i Dziadka
12. Bal Karnawałowy
13. Walentynki
14. Dzień Kobiet
15. Dzień Wiosny
16. Prima Aprilis
17. Dzień Rodziny
18. Dzień Ziemi
19. Dzień Wody
20. Dzień Poezji
21. Dzień Psa
22. Dzień Postaci z Bajek
23. Światowy Dzień Drzewa
24. Dzień Rodziny
25. Zakończenie Roku Szkolnego

VI. W wakacje (przykładowo):

1. Tydzień kosmiczny
2. Tydzień teatralny
3. Tydzień artystyczny
4. Tydzień bezpieczeństwa
5. Tydzień sportowy
6. Tydzień Kulinarny
7. Tydzień poszukiwaczy skarbów

OPŁATY:

Przy pobycie powyżej 5.godzin / dzień  miesięczna opłata wynosi 470,00 złotych + opłata za wyżywienie.

Przy pobycie do 5.godzin / dzień miesięczna opłata wynosi 350,00 złotych + opłata z wyżywienie

Każdy obiadek kosztuje 9,90 zł.

Wszystkie zajęcia dodatkowe (oprócz zajęć z baletu i akrobatyki). Umowa podpisywana jest na okres od września do sierpnia, jednak w miesiącach letnich (lipiec – sierpień) opłata miesięczna naliczana jest tylko od dzieci uczęszczających w tym okresie do przedszkola (szczegóły do uzgodnienia z Dyrekcją Przedszkola).

Obowiązuje jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 200,00 zł uiszczana przy pierwszym podpisaniu umowy z Przedszkolem.

W miesiącach letnich (lipiec – sierpień) opłata wynosi 350,00 zł za miesiąc dla dzieci z Przedszkola i 420,00 zł na miesiąc dla dzieci spoza Przedszkola.