Pasja

Pasja do nauczania, którą realizujemy przez:

  • pracę w oparciu o zasoby dziecka,
  • łączenie różnych metod i programów edukacyjnych,
  • wdrażanie innowacyjnych koncepcji,
  • tworzenie autorskich projektów edukacyjnych,
  • włączanie multimediów w proces dydaktyczny,
  • stymulowanie ciekawości poznawczej dziecka,
  • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
  • kształtowanie kompetencji w zakresie logicznego myślenia,
  • ukierunkowywanie dzieci na samodzielne szukanie rozwiązań,
  • wspieranie ich w samodzielności i braniu odpowiedzialności.