Szacunek

Szacunek, który realizujemy przez:

  • docenianie różnorodności i indywidualność,
  • edukację dzieci – jak szczerze mówić o potrzebach,
  • rozwijanie empatii i naukę rozpoznawania emocji,
  • ograniczanie warunkowania (kary i nagrody), w tym wyłączenie systemów motywacyjnych,
  • stosowanie pozytywnej komunikacji, czyli uprzejmie i stanowczo,